Vereniging Zonwering, Rolluiken, Markiezen bedrijven. Zonnescherm, terrasoverkapping, uitvalscherm. - Bouwprofessionals - Achtergrond informatie

Achtergrond informatie

In de afgelopen jaren zijn er verschillende artikelen uitgekomen waarin informatie staat over zonwering en rolluiken en hoe deze werken. Hieronder staan deze nuttige artikelen.

In het kader van het LenteAkkoord van de overheid is een uitgave verschenen met ervaringen en aandachtspunten bij het werken met drievoudig glas en geïsoleerde kozijnen. Om oververhitting in een gebouw te voorkomen is een hoofdstuk gewijd aan zontroetreding en zonwering. De conclusie is dat aan de toepassing van drievoudig glas in een goed geïsoleerde gebouwschil zonwering noodzakelijk verbonden is.

Buitenzonwering reduceert energiefactuur.
Buitenzonwering wordt meer en meer de standaard in kantoorgebouwen waar door de aanwezigheid van grote glaspartijen de temperatuur tijdens de zomermaanden hoog kan oplopen. De meerinvestering laat zich terugbetalen doordat er bespaard kan worden op de werkingskosten van de airconditioning.

Meer comfort met goede zonwering (pdf)
Artikel in Weekblad Facilitair (174-2009) over binnenklimaat en zonwering.

Zonwering is onderdeel van klimaatbeheersing woning (pdf)
Interview in WAM (13-2008) met Martin Straver, branchemanager Romazo Consumenten en Bertus van den Brink, Somfy, over zonwering en klimaatbeheersing.

Energie besparen en welzijn verhogen gaan heel goed samen (pdf)
Artikel over energie besparen met zonwering (2008).

Zonwering hoort bij passieve zonne-energie (pdf)
Artikel van Senter Novem (2006) over zonwering.

Pleidooi Romazo op Europees niveau. Zonwering cruciaal voor energiezuinige gebouwen (pdf)
Artikel van Romazo in Zonproject Magazine (2006) over energiebesparing door zonwering.

Zomercomfort integreren in ontwerp: EPC woningen naar 0,8 (pdf)
Artikel in Bouwwereld (2006) over EPC.

EPC berekening in een half uur (pdf)
Een EPC berekening van een woning of woongebouw kan behoorlijk arbeidsintensief zijn. Sinds 2009 is er een vereenvoudigde methode waarmee het maken van een dergelijke berekening overbodig kan zijn. Dat kan aanzienlijk schelen, maar de woning moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Adviesbureau DGMR ontwikkelde de methode in opdracht van NEN door meer dan 240.000 EPC-berekeningen uit te voeren.

Herziene norm voor woningbouw: NEN 5128:2004 al 'klaar' voor EPC = 0,8 (pdf)
Artikel van Bouwmagazine (2004) over de aanscherping van de NEN norm. Meer comfort met goede zonwering (Weekblad facilitair 2009)

Artikel 'Zonwering als antwoord op oververhitting'
Een artikel over het voorkomen van oververhitting in gebouwen door middel van zonwering, door onze Belgische zusterorganisatie Verozo

Zoek een bij Romazo aangesloten vakhandelaar