Vereniging Zonwering, Rolluiken, Markiezen bedrijven. Zonnescherm, terrasoverkapping, uitvalscherm. - Over Romazo - Opleidingen

Opleidingen

In goede samenwerking met de Stichting Vakopleiding Zonweringen (SVZ) worden diverse opleidingen voor de gehele zonweringsector aangeboden.

Voor de advisering, montage en reparatie van rolluiken en zonwering is specialistische kennis vereist. De SVZ voorziet in de scholingsbehoefte van de rolluiken en zonweringbedrijven door het ontwikkelen en organiseren van vakspecifieke cursussen. Het cursuspakket van de SVZ is modulair opgebouwd. De cursist kan ervoor kiezen diverse losse cursussen te volgen, waarvoor hij of zij een deelcertificaat ontvangt. Bij deelname aan meerdere specifieke cursussen is het mogelijk om het diploma zonweringmonteur of monteur rolluiken te ontvangen.

Het secretariaat van de SVZ is gehuisvest bij de Koninklijke Metaalunie.

SVZ
Adres:      Postbus 2600
                3430 GA  NIEUWEGEIN
Telefoon:  030-6053 344
Fax:         030-6053 208
Branchemanager: de heer M.H. Straver
Secretaresse: mevrouw B.M.Ph. Puylaert
NB: Alle informatie op hun website is onder voorbehoud van beschikbaarheid

De SVZ is door werknemers- en ondernemersorganisaties in de zonwering- en rolluikenbranche opgericht in 1993. De SVZ verzorgt de opleidingen voor de rolluiken- en zonweringbranche. De cursussen zijn bestemd voor installatiemonteurs, storingsmonteurs, verkopers en leidinggevenden in deze branches. In de verschillende cursussen komen de aspecten techniek, veiligheid en advisering aan de orde. Op deze website vindt u uitgebreide informatie over de door ons aangeboden cursussen, het cursusprogramma voor het lopende seizoen, terwijl u zichzelf online kunt aanmelden voor één of meerdere SVZ-cursussen. Indien u voor subsidie door OOM in aanmerking wilt komen, dient u het betreffende formulier tijdens de cursus door de docent te laten aftekenen.

Zoek een bij Romazo aangesloten vakhandelaar