Vereniging Zonwering, Rolluiken, Markiezen bedrijven. Zonnescherm, terrasoverkapping, uitvalscherm. - Over Romazo

Over Romazo

Romazo Professionals in Zonwering is al sinds 1923 de branchevereniging voor vakhandelaren in de zonwering en rolluiken branche.
Zij behartigt de belangen van ruim 160 ondernemers die zonwering en rolluiken verkopen aan consumenten en de
zakelijke markt.


Kwaliteit en kennis

Belangrijke speerpunten van Romazo Professionals zijn het verbeteren van de kwaliteit en kennis binnen de zonwering en rolluiken branche. Om de kwaliteit te garanderen moet elk lid aan een aantal kwaliteitseisen voldoen. Daarnaast zijn er leveringsvoorwaarden opgesteld. Hierin is onder andere de garantie op producten geregeld.

Om de kennis te vergroten geeft de vereniging voorlichting over zaken als Arbo en uitgevoerde onderzoeken naar de effecten van zonwering. Ook werkt Romazo Consumenten samen met het scholingsinstituut voor de zonweringbranche (Stichting Vakopleiding Zonwering ). Op deze manier wil de vereniging de branche verder professionaliseren.


Andere Romazo verenigingen

Naast Romazo Professionals in Zonwering zijn er nog twee andere verenigingen binnen de zonweringbranche.

Sinds 2009 werken de vier brancheverenigingen officieel samen onder de naam Romazo Breed . Dit verband is vooral gericht op de energieprestatienormering (EPN) voor gebouwen. Maar daarnaast werkt men ook samen op het gebied van onder andere HR zonwering, cursussen, Arbo en onderzoek.

Zoek een bij Romazo aangesloten vakhandelaar