Vereniging Zonwering, Rolluiken, Markiezen bedrijven. Zonnescherm, terrasoverkapping, uitvalscherm. - Over Romazo - Consumentenservice

Consumentenservice

Voor Romazo Professionals in Zonwering en haar leden zijn kwaliteit en service heel belangrijk. Om deze te garanderen, moeten leden voldoen aan een aantal kwaliteitseisen.

Daarnaast zijn er in samenwerking met de Consumentenbonden en de Vereniging Eigen Huis leveringsvoorwaarden opgesteld. Hierin is ook de garantie geregeld.

Let op! Per 9 juli 2015 zijn nieuwe wettelijke consumentenregels in werking getreden. In onze algemene voorwaarden staat nog een bepaling die gebaseerd is op de oude wettelijke situatie. Lees in plaats van artikel 16 lid 16.1 s.v.p. “Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij deze aanhangig worden gemaakt.” We zullen de tekst van de algemene voorwaarden binnenkort aanpassen.

Mochten er onverhoopt toch problemen ontstaan tussen consument en leverancier en komen zij er samen niet uit, dan kunnen ze gebruik maken van de klachtenregeling van de vereniging.

Zoek een bij Romazo aangesloten vakhandelaar