Vereniging Zonwering, Rolluiken, Markiezen bedrijven. Zonnescherm, terrasoverkapping, uitvalscherm. - Over Romazo - Lidmaatschap

Lidmaatschap

Voorwaarden

Wilt u lid worden van Romazo Professionals? Dan moet uw bedrijf in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Staat minstens 2 jaar ingeschreven als zonweringbedrijf in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Straalt uit dat het een zonwering en/of rolluiken speciaalzaak is.

               > Productassortiment bestaat voor minsten 60% van de vloeroppervlakte uit zonwering en/of rolluiken, of;
               > Aparte ingang/doorgaan voor zonwering en/of rolluik afdeling, of;
               > De showroom van minimaal 25m2 is minstens 3 dagen per week open en verder op afspraak.

  • Er is een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) aanwezig.
  • Brandblusmiddelen zijn aanwezig en gekeurd.
  • Lid zijn of worden van de Koninklijke Metaalunie .
  • Is financieel gezond.
  • Shop-in-the-shop principe

Bent u geen ondernemer in de zonweringdetailhandel, maar wel actief in de zonweringbranche? Dan kunt u mogelijk (ook) lid worden van één van de andere verenigingen in de zonweringbranche:
-  Romazo Professionals in Beveiligingsrolluiken
: voor fabrikanten en leveranciers die gespecialiseerd zijn in beveiligingsrolluiken.
-  Romazo Fabrikanten: voor producenten van zonwering- en rolluiksystemen.

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap van Romazo Professionals is afhankelijk van het soort lidmaatschap.

Naast het standaardlidmaatschap zijn er ook lidmaatschappen voor aspirantleden, juniorleden, Ambianceleden, nevenvestigingen en leden die het lidmaatschap van Romazo Consumenten combineren met dat van Romazo Rolluiken.

De contributie wordt in 10 maandelijkse termijnen via automatische incasso geïnd.

Open voor de actuele tarieven het document Contributie 2017

Aanmelden

Om lid te worden vult u het aanmeldformulier in en stuurt dit naar het secretariaat van Romazo Professionals in Zonwering. Het bestuur beoordeeld dan of u toegelaten wordt. Als dit het geval is, dan ontvangt u hierover direct bericht.

U kunt het formulier op twee manieren indienen:

-  Openen in Word, gegevens intypen en aanvinken in de daarvoor bestemde (grijskleurige) velden en via email opsturen naar info@romazo.nl of uitprinten en opsturen    naar het secretariaat: Romazo, Postbus 2600, 3430 GA  Nieuwegein; Fax 030 - 605 3208.

-  Printen, met de hand invullen en opsturen naar het secretariaat (Secretariaat Romazo, Postbus 2600, 3430 GA  Nieuwegein, fax: 030 -605 3208)  of inscannen en verzenden naar info@romazo.nl.

Opzeggen

Wilt u uw lidmaatschap beëindigen? Geef dit dan via een aangetekende brief aan bij het secretariaat. Doet u dit vóór 1 juli, dan eindigt het lidmaatschap op 31 december van dat jaar. Zegt u na 1 juli op, dan loopt het lidmaatschap af op 31 december van het volgende jaar.

Tussentijdse opzegging, waarbij het lidmaatschap onmiddellijk wordt gestopt, is alleen mogelijk voor de specifieke redenen die in artikel 6 van de statuten genoemd worden.

Waarom u ook wilt opzeggen, geef het alstublieft aan. Dan kan Romazo Professionals haar service en dienstverlening verbeteren. 

Lidmaatschap Koninklijke Metaalunie

Om lid te zijn van Romazo Professioanls, moet u ook lid worden van de Koninklijke Metaalunie. Deze organisatie is groter dan Romazo. Daardoor heeft zij de mogelijkheid om meer diensten aan te bieden dan Romazo zou kunnen.

Voorbeelden van diensten waar u gebruik van kunt maken zijn centrale CAO-afspraken en juridisch, sociaal juridisch en bedrijfseconomisch advies. Daarnaast is er een mogelijkheid om deel te nemen aan cursussen van de Metaal Academie.

Kijk voor meer informatie op de site van de Koninklijke Metaalunie

Meer informatie

Heeft u vragen over het lidmaatschap van Romazo Professionals of wilt u een informatiepakket aanvragen? Bel dan met tel: 030-6056448


Zoek een bij Romazo aangesloten vakhandelaar