Vereniging Zonwering, Rolluiken, Markiezen bedrijven. Zonnescherm, terrasoverkapping, uitvalscherm. - Over Romazo - Organisatie - Commissies

Commissies

Het bestuur wordt ondersteund door verschillende commissies. Deze richten zich elk op een onderwerp.


Kwaliteit

De commissie kwaliteit houdt zich onder andere bezig met:

  • Opstellen en bijstellen van de kwaliteitscriteria
  • Beantwoorden van technische vragen van leden
  • Vormgeven van het kwaliteitsbeleid voor de nabije toekomst
  • Toetsen van de vakopleidingen van het SVZ


Pr

De pr-commissie houdt zich onder andere bezig met:

  • Communicatiebeleid
  • Bepalen van acties ter promotie van zonwering en Romazo Consumenten


Energieprestatie

De commissie energieprestatie houdt zich onder andere bezig met:

  • Laten verrichten van onderzoeken naar de effecten van de inzet van zonwering op de energiebalans van gebouwen
  • Nemen van initiatieven tot vervolg onderzoek (bijvoorbeeld naar visueel comfort en invloed op de arbeidsprestatie)
  • Zitting in de NEN-commissie

Technische commissie

In samenwerking met de Romazo Fabrikanten is een Technische Commissie in het leven geroepen. De commissie zal zich bezig houden met het geven van antwoorden op door leden ingebrachte technische vragen.
De commissie houdt zich ook bezig met het opstellen van richtlijnen voor de klachtafhandeling. Darnaast houdt de commissie zich bezig met het opstellen van een standaard rapportage voor het opstellen van expertise rapporten als een van de experts is ingehuurd.
De commissie stelt ook richtlijnen op voor de diverse expert.

Zoek een bij Romazo aangesloten vakhandelaar