Visueel Comfort

Zonwering kan bijdrage aan het visuele comfort in een ruimte doordat u de lichtinval en lichtverspreiding kunt regelen.

Visueel comfort is de mate waarin u tevreden bent over het licht en uitzicht dat u heeft. Het licht moet passen bij wat u aan het doen bent. Bij lezen heeft u bijvoorbeeld meer licht nodig dan bij tv kijken. Daglicht is aangenamer dan lamplicht. Het is echter belangrijk dat het niet te fel is. Anders kan het u verblinden.

 

Daglicht regelen

Met zonwering kunt u de hoeveelheid daglicht en de verspreiding ervan regelen. U kunt het directe zonlicht afschermen door de zonwering deels te sluiten. Wanneer u de zonwering helemaal sluit kunt u de volledige lichtinval verzwakken.

Het verschilt per type zonwering in welke mate u dit kunt doen. Bij het onderdeel Wat aanschaffen? staat een beschrijving van de verschillende soorten zonwering. Een van de punten waar deze teksten op in gaan is de 'lichtregulering'. Hier staat of de zonwering daglicht doorlaat, en in hoeverre u het systeem zelf kunt regelen.

De getallen in de afbeeldingen geven aan wat de luminantiewaarden van het licht zijn. Dit is de helderheid van het licht, niet alleen van het directe licht, maar ook de reflectie ervan op oppervlakten.

Op de foto rechts zijn de verschillen tussen de helderheid van het licht minder groot dan op de linker foto. Rechts is dan ook een aangenamere situatie om in te werken.

 

Uitzicht

Naast de hoeveelheid licht is het voor visueel comfort ook belangrijk dat u naar buiten kunt kijken. Ook de mate waarin u naar buiten kunt kijken verschilt per type zonwering. Bij screens zitten bijvoorbeeld perforaties in het doek. Dankzij deze perforaties kunt u door het doek heen kijken. Het doek van uitvalschermen is helemaal gesloten. Deze hinderen dus het zicht.

Bij de beschrijvingen bij het onderdeel Wat aanschaffen? staat bij het punt 'zicht' hoe goed u naar buiten kunt kijken.

Zoek een bij Romazo aangesloten vakhandelaar